Hankesuunnitelman teettäminen kannattaa taloyhtiössäkin

Ahma insinöörien toimitusjohtaja Saara Kipon mukaan hyvä hankesuunnitelma voi säästää rahaa ja aikaa. Kuva: Iiro Rautiainen

Julkisen puolen rakennushankkeissa hankesuunnitelma laaditaan lähes aina. Mikä hankesuunnitelma on, ja voisiko siitä olla hyötyä myös yksityisissä korjaus- ja rakennushankkeissa, kuten taloyhtiöiden remonteissa?

Mitä kaikkea hankesuunnitelma sisältää?

Hankesuunnitelma toimii pohjana hankkeen jatkosuunnittelulle. Se on myös eräänlainen esite hankkeesta, ja sen perusteella kaikkien osapuolien pitäisi pystyä saamaan selkeä käsitys tulevan remontin laajuudesta, aikataulusta ja muista tavoitteista.

- Hankesuunnitelmaan kerätään ensin perustiedot: korjaus- tai rakennushankkeen sisältö, laajuus, aikataulu, rakennuspaikan olosuhteet, rakennuksen perustiedot, kuten käytetyt rakennusmateriaalit ja talotekniikka. Lisäksi voidaan listata rakennuksen korjaushistoriaa sekä muut tulevat korjaustarpeet. Suunnitelmassa on hyvä perustella myös hankkeen tarpeellisuus, etenkin jos sen pohjalta on tarkoitus saada vihreää valoa vaikka taloyhtiön hallitukselta, kertoo Ahma insinöörien toimitusjohtaja Saara Kippo.

Hankesuunnittelussa pyritään myös tuomaan esille sellaiset muut korjaukset, jotka kannattaisi tehdä varsinaisen remontin yhteydessä. Esimerkiksi usein voi olla järkevää tasapainottaa lämmitysjärjestelmä samalla, kun tehdään putkiremonttia.

Riskien arviointi ja toimenpiteet niiden minimoimiseksi aloitetaan myös viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin ikäviä yllätyksiä tulee jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa vähemmän.

- Taloyhtiöillä on tiedossa karkeat aikataulut ja kustannusluokat suunnitelluille ylläpidon korjaustoimenpiteille. Hankesuunnitelman pitää olla niin tarkka, että sen perusteella saadaan tehtyä tarkempi kustannusarvio. Tosin hankesuunnitelmankin arvio on vielä alustava, eli muutoksiin on syytä varautua, muistuttaa Saara Kippo.

Miksi taloyhtiön kannattaa teettää hankesuunnitelma konsulttiyrityksellä?

Konsulttien kokemusta hankesuunnittelun ohjauksesta kannattaa hyödyntää myös asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjaushankkeissa.

- Meiltä löytyy hankesuunnittelun laadintaan valmiiksi pohdittu runko, jonka avulla voidaan varmistaa, että esimerkiksi haitta-ainekartoitusten ja kuntotutkimusten tarve on huomioitu ja että saadaan kokoon riittävät tiedot laadukkaan ja hankkeen tavoitteita oikeasti palvelevan hankesuunnitelman laatimiseksi. Hyvät lähtötiedot tarkoittavat realistisempaa kustannusarviota asiakkaalle, Saara Kippo kertoo.

Ihanteellista on, jos hankesuunnitteluvaiheen konsultit jatkavat myös varsinaisen remontin suunnitteluun, sillä silloin samat henkilöt pystyvät paremmin arvioimaan mahdollisten muutosten vaikutukset aikatauluun ja budjettiin. Perinpohjainen ymmärrys kohteen taustoista auttaa konsultteja myös etsimään kustannustehokkaimmat ja toimivimmat ratkaisut juuri kyseiseen hankkeeseen.

Millaisia karikoita hyvällä hankesuunnittelulla voidaan välttää esimerkiksi julkisivuremontin tai linjasaneerauksen yhteydessä?

Linjasaneerauskohteissa on hyvä tehdä märkätilojen kosteuskartoitukset hankesuunnitteluvaiheessa. Jos vasta remontin ollessa käynnissä paljastuukin laajempia kosteusvaurioita, on selvää, että korjauksen aikataulu ja budjetti menevät uusiksi.

- Putkiremontin yhteydessä on yleensä suhteellisen edullista korjata myös esimerkiksi ilmanvaihtoa, mutta harmillisen usein ilman kunnollista hankesuunnitelmaa tällaiset korjaukset jäävätkin myöhempään ajankohtaan erillisiksi hankkeikseen, kertoo Ahma insinöörien talonrakennustöiden valvoja Tony Stenhammar.

Myös julkisivuremonteissa on riski, että purkuvaiheessa ilmenee yllättäviä ongelmia. Riittävät ennakkotutkimukset ja niiden perusteella tehty korjaussuunnitelma säästävät aikaa ja rahaa rakentamisvaiheessa. Kun kaikki oleellinen tieto on kerätty järjestelmällisesti ja selkeästi hankesuunnitelmaan, on myös toteutussuunnittelun käynnistäminen helpompaa ja nopeampaa.

- Yksityisellä puolella teetetään hankesuunnitelmia vielä liian vähän. Yleensä tehdään suoraan toteutussuunittelua suunittelijan johdolla tai ainakin hankesuunnittelu on hyvin pienimuotoista. Julkisivuremonteissa heikon suunnittelun ongelmat näkyvät usein esimerkiksi niin, että lähdetään aluksi vain maalamaan, kun pitäisi tehdä betonikorjauksia tai lähdetään vain paikkarappaamaan, kun rappaus olisi uusittava kokonaan. Julkisivuremontin yhteydessä olisi kannattavaa myös miettiä ikkunoiden uusimis- tai kunnostustarvetta sekä tuloilmaventtiilien uusimista, toteaa Tony Stenhammar.

Jälkikäteen korjaaminen on aina kalliimpaa ja asukkaille epämiellyttävämpää kuin remontin hoitaminen kerralla maaliin.

-Hankesuunnitelmaan kannattaa panostaa, ja uskon, että tässä vaiheessa käytetyt konsulttitunnit tulevat tilaajalle kuitenkin edullisemmaksi kuin yllätysten ratkominen rakentamisen käynnistyttyä, sanoo Saara Kippo.

Teksti: Nora Tamminen, Pilgrim