Kokeneet koordinaattorit hankkeellesi

Koordinointipalvelut

Ahma insinööreiltä löydät kokeneet ja osaavat turvallisuus-, kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintakoordinaattorit varmistamaan uudis- tai korjausrakennushankkeesi työmaanaikaista turvallisuutta.

Turvallisuuskoordinaattorit varmistavat hankkeen turvallisuuden

Rakennushankkeen tilaajalla on aina huolehtimisvelvoite rakennushankkeen aikaisesta turvallisuudesta (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/ 2009). Asetus koskee kaikenkokoisia rakennushankkeita.

Rakennuttaja on velvoitettu aktiiviseen rooliin turvallisuuden varmistamisessa ja valvomisessa. Rakennuttajilta edellytetään myös riittävää turvallisuuden asiantuntemusta.

Jos rakennushankkeen tilaajalla ei ole vaadittavan tasoista turvallisuusosaamista, tehtävään on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.

Ahma insinöörien rakennusvalvojat ovat myös koulutettuja turvallisuuskoordinaattoreita

Ahma insinööreiltä löytyy kokenut ja osaava turvallisuuskoordinaattori varmistamaan uudis- tai korjausrakennushankkeesi työmaanaikaista turvallisuutta. Kaikki Ahma insinöörien rakennustyönvalvojat ovat käyneet turvallisuuskoordinaattorikoulutuksen ja toimivat rakennusvalvojan tehtävän lisäksi myös turvallisuuskoordinaattoreina.

Meiltä löytyvät myös alan edellyttämät hyvät ja ajantasaiset mallipohjat turvallisuusasiakirjoille, jotka takaavat sen, että kaikki tarvittavat turvallisuusnäkökulmat tulevat huomioiduksi ja selkeästi dokumentoiduiksi.

Turvallisuuskoordinaattori kannattaa kiinnittää hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa. Hän varmistaa turvallisuusnäkökohdat myös suunnitteluratkaisuissa.

Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo, ettei kuivaketju katkea

Kosteudenhallinta rakennushankkeessa on prosessi, joka perustuu suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan ketjuun.

Kuivaketju10 on minkä tahansa rakennusprojektin keskeinen toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Mallissa rakennusprosessin kosteusvaurioiden riskiä torjutaan kohta kohdalta ja torjuntatyön onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla.

Tilaaja nimeää hankkeeseen kosteudenhallintakoordinaattorin, joka toimii tilaajan edustajana hankkeessa ja vastaa rakennushankkeen kosteudenhallinnasta suunnittelusta käyttöönottoon. Jos kosteudenhallinnan osaamista ei löydy omasta organisaatiosta, sen voi ostaa palveluna.

Kosteudenhallintakoordinaattori palveluna

Voit tilata kosteudenhallintakoordinaattorin palvelut Ahma insinööreiltä. Kokenut kosteudenhallintakoordinaattorimme vastaa, että rakennushankkeen kosteudenhallinta suunnitellaan ja hanke toteutetaan hyväksyttyjen kosteudenhallintasuunnitelmien mukaisesti.

Ahma insinöörien rakennustyövalvojat toimivat myös turvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattoreina. Heistä jokaisella on Kuivaketju10-koulutus.

Jokaiseen rakennushankkeeseen kannattaa nimetä kosteudenhallintakoordinaattori. Varmista myös ennakkoon, edellyttääkö rakennusvalvonta kohteeseesi erikseen nimettävän kosteudenhallintakoordinaattorin.

Puhtaudenhallintakoordinaattori varmistaa terveen talon

Sisäilman laadusta puhutaan paljon. Puhtaudenhallinnalla työmaavaiheessa voidaan ehkäistä loppukäytön sisäilmaongelmia.

Puutteellinen puhtaudenhallinta työmaavaiheessa voi poikia sisäilmaongelmia, joita on usein vaikea selvittää jälkeenpäin.

Puhtaudenhallintakoordinaattorin tehtävä on ennaltaehkäistä erityisesti rakennuspölystä aiheutuvien sisäympäristöongelmien syntymistä sekä varmistaa korjaus- ja uudisrakentamisen terveellisyys ja turvallisuus koko rakentamisen ajan.

Puhtaudenhallintakoordinaattori palveluna

Tilaajan tehtävänä on nimetä puhtaudenhallintakoordinaattori. Mikäli osaamista ei löydy omasta takaa, palvelun voi tilata ulkopuolelta – esimerkiksi meiltä Ahma insinööreiltä.

Valmistamme työmaalle puhtaudenhallintaohjeistuksen, tarkastamme urakoitsijan puhtaudenhallintasuunnitelman sekä valvomme työmaan puhtaudenhallinnan toteuttamista valvonta- ja mittaustoimenpitein kaikenkokoisissa kohteissa.

Ahma insinöörien osaavat ja kokeneet työmaavalvojat toimivat hankkeessa puhtaudenhallintakoordinaattorina valvontatehtävien ohessa tai erillisenä puhtaudenhallintakoordinaattorin toimeksiantona.

Pyydä tarjous.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää projektistasi.

Ota yhteyttä
09 7269 0690

Ahma insinöörien tapa toimia

Ahma insinöörien laatujärjestelmä ja testatut prosessit turvaavat toiminnan ja palvelun laatua hankkeen alusta loppuun. Laatujärjestelmän mukaisen etenemisen lisäksi asiakkaiden toiveiden räätälöinti hankekohtaisesti on hyvin tärkeää. Hyödyntämällä tilaajan osaamista varmistamme parhaan mahdollisen lopputuloksen yhteistyölle.

Miksi valita Ahma?

Asiantuntijuus

Ahma on hyvä kuuntelija ja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa

Tehokkuus

Ahma tykkää, kun hommia hoidetaan fiksusti ja tehokkaasti

Resurssit

Ahma ei ole pelkästään resurssi, vaan asiakkaan ”hyötyeläin” monessakin tilanteessa

Joustavuus

Ahmalta onnistuu keljutkin hommat, joita asiakasorganisaatio ei itse halua tai pysty hoitamaan

Kokemus

Ahma on jämäkkä, ketterä ja oman arvonsa tunteva ammattilainen eikä kerro ainoastaan sitä, mitä asiakas haluaa kuulla vaan sen, miten asiat oikeasti ovat ja miten niitä voidaan parantaa

Arvostus

Liiketoimintamme ytimessä ovat pitkäaikaiset kumppanuudet, joten Ahmalle asiakas on aina ykkönen!

Asiantuntijuus

Ahma on hyvä kuuntelija ja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa

Tehokkuus

Ahma tykkää, kun hommia hoidetaan fiksusti ja tehokkaasti

Resurssit

Ahma ei ole pelkästään resurssi, vaan asiakkaan ”hyötyeläin” monessakin tilanteessa

Joustavuus

Ahmalta onnistuu keljutkin hommat, joita asiakasorganisaatio ei itse halua tai pysty hoitamaan

Kokemus

Ahma on jämäkkä, ketterä ja oman arvonsa tunteva ammattilainen eikä kerro ainoastaan sitä, mitä asiakas haluaa kuulla vaan sen, miten asiat oikeasti ovat ja miten niitä voidaan parantaa

Arvostus

Liiketoimintamme ytimessä ovat pitkäaikaiset kumppanuudet, joten Ahmalle asiakas on aina ykkönen!

Katso myös muut palvelumme.

Projektinjohto

Ahma insinöörit on rakennuttamisen asiantuntijoista koostuva palveluyritys, josta saat varman ja osaavan projektinhallintakumppanin.

Lue lisää

Valvontapalvelut

Ahma insinöörien rakennus- ja työmaavalvojat auttavat hankkeesi maaliin laatuvaatimuksista kiinni pitäen sekä riskit ja virheet minimoiden.

Lue lisää