KOKENEET TURVALLISUUS-, KOSTEUDENHALLINTA- JA PUHTAUDENHALLINTAKOORDINAATTORIT HANKKEELLESI 


Ahma insinööreiltä löydät kokeneet ja osaavat turvallisuus-, kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintakoordinaattorit varmistamaan uudis- tai korjausrakennushankkeesi työmaanaikaista turvallisuutta.

Turvallisuuskoordinaattorit varmistavat hankkeen turvallisuuden 


Rakennushankkeen tilaajalla on aina huolehtimisvelvoite rakennushankkeen aikaisesta turvallisuudesta (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/ 2009). Asetus koskee kaikenkokoisia rakennushankkeita.

Rakennuttaja on velvoitettu aktiiviseen rooliin turvallisuuden varmistamisessa ja valvomisessa. Rakennuttajilta edellytetään myös riittävää turvallisuuden asiantuntemusta. 

Jos rakennushankkeen tilaajalla ei ole vaadittavan tasoista turvallisuusosaamista, tehtävään on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. 

Ahma insinöörien rakennusvalvojat ovat myös koulutettuja turvallisuuskoordinaattoreita 


Ahma insinööreiltä löytyy kokenut ja osaava turvallisuuskoordinaattori varmistamaan uudis- tai korjausrakennushankkeesi työmaanaikaista turvallisuutta. Kaikki Ahma insinöörien rakennustyönvalvojat ovat käyneet turvallisuuskoordinaattorikoulutuksen ja toimivat rakennusvalvojan tehtävän lisäksi myös turvallisuuskoordinaattoreina. 

Meiltä löytyvät myös alan edellyttämät hyvät ja ajantasaiset mallipohjat turvallisuusasiakirjoille, jotka takaavat sen, että kaikki tarvittavat turvallisuusnäkökulmat tulevat huomioiduksi ja selkeästi dokumentoiduiksi.

Turvallisuuskoordinaattori kannattaa kiinnittää hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa. Hän varmistaa turvallisuusnäkökohdat myös suunnitteluratkaisuissa.

Isoissa ja pienissä hankkeissa saat osaavan turvallisuuskoordinaattorin Ahma insinööreiltä. Ota yhteyttä!

Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo, ettei kuivaketju katkea 


Kosteudenhallinta rakennushankkeessa on prosessi, joka perustuu suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan ketjuun.

Kuivaketju10 on minkä tahansa rakennusprojektin keskeinen toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Mallissa rakennusprosessin kosteusvaurioiden riskiä torjutaan kohta kohdalta ja torjuntatyön onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. 

Tilaaja nimeää hankkeeseen kosteudenhallintakoordinaattorin, joka toimii tilaajan edustajana hankkeessa ja vastaa rakennushankkeen kosteudenhallinnasta suunnittelusta käyttöönottoon. Jos kosteudenhallinnan osaamista ei löydy omasta organisaatiosta, sen voi ostaa palveluna.

Kosteudenhallintakoordinaattori palveluna 


Voit tilata kosteudenhallintakoordinaattorin palvelut Ahma insinööreiltä. Kokenut kosteudenhallintakoordinaattorimme vastaa, että rakennushankkeen kosteudenhallinta suunnitellaan ja hanke toteutetaan hyväksyttyjen kosteudenhallintasuunnitelmien mukaisesti. 

Ahma insinöörien rakennustyövalvojat toimivat myös turvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattoreina. Heistä jokaisella on Kuivaketju10-koulutus. 

Jokaiseen rakennushankkeeseen kannattaa nimetä kosteudenhallintakoordinaattori. Varmista myös ennakkoon, edellyttääkö rakennusvalvonta kohteeseesi erikseen nimettävän kosteudenhallintakoordinaattorin.


Ahma insinöörit auttaa mielellään myös kosteudenhallinnan kysymyksissä. Ota yhteyttä!

Puhtaudenhallintakoordinaattori varmistaa terveen talon 


Sisäilman laadusta puhutaan paljon. Puhtaudenhallinnalla työmaavaiheessa voidaan ehkäistä loppukäytön sisäilmaongelmia.

Puutteellinen puhtaudenhallinta työmaavaiheessa voi poikia sisäilmaongelmia, joita on usein vaikea selvittää jälkeenpäin.

Puhtaudenhallintakoordinaattorin tehtävä on ennaltaehkäistä erityisesti rakennuspölystä aiheutuvien sisäympäristöongelmien syntymistä sekä varmistaa korjaus- ja uudisrakentamisen terveellisyys ja turvallisuus koko rakentamisen ajan. 

Puhtaudenhallintakoordinaattori palveluna 


Tilaajan tehtävänä on nimetä puhtaudenhallintakoordinaattori. Mikäli osaamista ei löydy omasta takaa, palvelun voi tilata ulkopuolelta – esimerkiksi meiltä Ahma insinööreiltä.

Valmistamme työmaalle puhtaudenhallintaohjeistuksen, tarkastamme urakoitsijan puhtaudenhallintasuunnitelman sekä valvomme työmaan puhtaudenhallinnan toteuttamista valvonta- ja mittaustoimenpitein kaikenkokoisissa kohteissa.

Ahma insinöörien osaavat ja kokeneet työmaavalvojat toimivat hankkeessa puhtaudenhallintakoordinaattorina valvontatehtävien ohessa tai erillisenä puhtaudenhallintakoordinaattorin toimeksiantona. 

Projektipäällikkömme auttavat mielellään puhtaudenhallinnan kysymyksissä myös sinun rakennushankkeessasi. Ota yhteyttä!