Saara Kippo

Kasvu säilyy ahman tavoitteissa


Saara Kippo, toimitusjohtaja, 
Ahma insinöörit

Vuosi sitten Saara Kipolla oli edessään iso muutos: Ahma insinööreillä jo vuosia projektipäällikkönä työskennellyt Saara nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi, ja yhtäkkiä työhön tuli rutkasti uutta opittavaa. Onneksi muutokset eivät pelota Saaraa, vaan päinvastoin – hän otti määrätietoiseksi tavoitteekseen yrityksen kestävän ja laadukkaan kasvun. Vuoteen on mahtunut mielenkiintoisia hankkeita ja uusia työkavereita. Osaavia tekijöitä tarvitaan porukkaan lisääkin.

Miten alan yleinen tilanne on heijastunut Ahman toimintaan?

Asuntorakentamisen vilkkaus näkyi myös Ahman toiminnassa ja hankkeissa. Uusia työntekijöitä haettiin etenkin rakennuttamiseen ja rakennustöiden valvontaan. Kilpailu osaajista oli ja on edelleen todella kovaa. Hankalasta rekrytointitilanteesta huolimatta saimme talorakennuksen tiimiimme rakennuttajainsinööri Janin ja projektipäällikkö Annin.

Sisäilmaongelmat, niiden korjaus ja ennaltaehkäisy rakentamisessa, puhuttivat edelleen vuonna 2018. Ahmalla on vahva osaaminen koulujen, päiväkotien ja toimitilojen sisäilmakorjaushankkeissa. Lisäksi olemme jo useamman vuoden ajan rakennuttaneet ja valvoneet koulujen ja päiväkotien väistötilojen toteutusta. Kosteudenhallintaan kiinnitettiin työmailla ja suunnittelussa erityistä huomioita. Tähän liittyen myös Ahman henkilöstö päivittää osaamistaan.

Suuri osa Ahman tilauskannasta koostuu julkisen sektorin, kaupunkien ja kuntien, toimeksiannoista. Asuntotuotanto sitoi urakoitsijat ja etenkin pienempiin mutta vaativiin kohteisiin oli hankala saada urakkatarjouksia. Projektityössä töiden resursointi on jo lähtökohtaisesti haastavaa ja hankkeiden siirtyminen vaikeuttaa sitä entisestään. Toimenkuvamme hankesuunnittelusta rakentamiseen ja käyttöönottoon tasasi kuitenkin tilannetta, koska asuntorakentamisen vaikutukset kohdistuivat lähinnä rakennusvaiheessa oleviin projekteihin.

Näistä haasteista huolimatta saatoimme loppuun ja aloitimme useita kiinnostavia, katukuvassa näkyviä, mediassa pyöritettyjä ja ihmisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavia hankkeita.

Miten ensimmäinen vuosi toimitusjohtajana on sujunut?

Toimitusjohtajan työstä minulla ei ollut etukäteen selkeitä ennakko-odotuksia, mutta tehtävä on vuoden mittaan onnistunut tarjoamaan toivottuja ja mielekkäitä haasteita. Esimerkiksi tarjousten laskeminen ja tarjouskilpailujen tulosten saaminen on saanut erilaisen ulottuvuuden uuden vastuun myötä. On tosi hyvä fiilis kun voittaa tiukasti tasaisen kisan!

Asiantuntijaorganisaatiossa ihmisten johtamisen sijaan toimitusjohtajan tehtävä on ennemminkin varmistaa, että kaikilla on sopiva määrä mielekkäitä projekteja ja edellytykset niiden onnistuneeseen toteutukseen. Tähän rooliin olen päässyt luontevan tuntuisesti ja kokenut, että työkaverit, joista useimmat ovat tuttuja jo vuosian ajalta, suhtautuivat muutokseen ilman kummempia sopeutumisvaikeuksia. Vuoden aikana olemme yhdessä työskennelleet oman toimintamme kehittämisen parissa.

Pidän tärkeänä, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihimme, koska silloin tekeminen koetaan mielekkäämmäksi.

Hallinnollisten tehtävien lisäksi työskentelen edelleen myös rakennuttajakonsulttina. Projektipäällikön tehtävistä nautin nyt eri tavalla, kun ne tarjoavat eräänlaisen paluun mukavuusalueelle.

Mitä odotat tältä vuodelta ja jatkossa yleensäkin?

Kiinnostavia tarjouspyyntöjä on tullut jo tammikuun aikana iso pinkka ja tästä päätellen on rekrytointi yksi pääteemoista tänä vuonna. Vuoden päästä tähän aikaan olemme toivottavasti yhä useamman ammattilaisen voimin mielenkiintoisia ja haastavia hankkeita toteuttamassa.