TOIMITILAMUUTOKSISSA TARVITAAN MONENLAISTA OSAAMISTA

Yleisradion Mediatalon tiloja on järkevöitetty ja nykyaikaistettu.
Kuva: Sarianna Rimpeläinen/Pilgrim Oy

Toimitilamuutoksessa olemassa oleva tila muutetaan vastaamaan käyttäjien muuttuneita tarpeita. Ahma insinööreillä on loppusuoralla Yleisradiolle tehtävä suuri toimitilamuutos, jossa vuonna 1979 rakennetun talon tiloja korjataan ja muutetaan nykystandardien mukaisiksi.

- Yleisradion tavoitteena on vähentää Pasilan kampuksen toimistotiloista 40 % vuoteen 2020 mennessä. Työtapojen muuttuessa myös työtiloja on kehitettävä. Mediatalon 3.-5. kerroksen peruskorjaus on siis yksi osa Ylen useamman vuoden toimitilojen kehitysohjelmaa, kertoo Yleisradion toimitilapalvelujen rakennuttajapäällikkö Pekka Tuomi.

Ahman vastuulla projektissa on toimia rakennuttajakonsulttina, valvoa rakennustekniset työt ja sähkötyöt sekä toimia turvallisuuskoordinaattorina.

- Näin suuriin projekteihin on aina syytä varata aikaa, sillä kiireessä ei synny laadukasta ja kestävää jälkeä. Aloitimme Ylen toimitilojen suunnittelun loppuvuodesta 2017, urakat kilpailutettiin maalis-huhtikuussa 2018 ja rakentaminen alkoi kesäkuun alussa 2018. Kaikkinensa työt ovat valmiita kesällä2019, kertoo Ahma insinöörien toimitusjohtaja Saara Kippo, joka toimii hankkeessa myös projektipäällikkönä.

Ei melua uutisten taustalle

Erityisen haasteen hankkeeseen toi remontoitavien tilojen vieressä sijaitsevat studiot, lähetysyksiköt ja työtilat, joiden toimintaa ei saanut häiritä purku- ja rakennustöiden aikana. Työtilat on saatu projektin eri vaiheissa järjestettyä yleensä väliaikaisesti muualle, mutta studioita ja laitteistoja oli hankalampi siirtää.

- Tämä asetti isoja haasteita työmaajärjestelyille, sillä melutyöajat oli sovitettava radio- ja TV-lähetyksien väleihin. Myös pölyn leviämiseen oli kiinnitettävä erityistä huomiota, jotteivat pöly ja lika pääse heikentämään työntekijöiden hengittämää sisäilmaa ja rikkomaan herkkiä lähetyslaitteita, Tuomi sanoo.

Remontit ovat tilojen käyttäjille aina hieman epämukavia, kun melu häiritsee työskentelyä ja totuttujen reittien sijaan onkin käytettävä kiertoteitä. Siksi korjaustöiden eri vaiheet on mietittävä käyttäjien kannalta jo etukäteen mahdollisimman tarkkaan. Ahmassa asetuttiin alusta alkaen tilaajan ja käyttäjien asemaan suunniteltaessa työmaajärjestelyjä, jotka suunniteltiin tarkkaan yhdessä tilaajan kanssa.

Projektipäällikkö organisoi ja ratkoo ongelmia

Toimitilamuutoksiin kuuluu monta vaihetta ennen kuin käyttäjät pääsevät nauttimaan uusista tiloistaan. Tässä hankkeessa projektin hallinta alkoi elokuussa 2017, ja projektipäällikön vastuisiin ovat kuuluneet:

 • talotekniikkasuunnittelijoiden kilpailutus ja valinta
 • lähtötietojen kerääminen ja tarvittavien selvitysten, kuten haitta-ainekartoituksen, teettäminen
 • suunnittelun käynnistys ja ohjaus
 • kustannusten arviointi ja seuranta koko hankkeen ajan
 • rakentamisen valmistelu
 • urakoiden (jaettu urakka alistetuin sivu-urakoin) kilpailutus
 • urakkatarjousten vertailu
 • urakkasopimusten laatiminen
 • rakentamisen käynnistäminen
 • rakentamisen aikaiset rakennuttamistehtävät

Kaikissa projekteissa tulee tietysti vastaan myös yllätyksiä, mutta asiantuntijuus ja kokemus auttavat ratkaisemaan ongelmia.

- Projektin aikana on ollut pari melkoisen haastavaa tilannetta ratkottavana. Konsultti on asioiden ollessa menossa pattitilanteeseen perehtynyt asioihin syvällisesti ja löytänyt hyviä ratkaisuvaihtoehtoja, joiden avulla olemme päässeet hyvään urakoitsijaa ja tilaajaa tyydyttävään lopputulokseen. Muutenkin yhteistyö Ahman kanssa on sujunut hyvin, Tuomi kiittelee.

Valvoja varmistaa rakentamisen laadun

Purkutöiden jälkeen päästiin tekemään uutta.
Kuva: Ahma insinöörit Oy

Toukokuussa 2018 päästiin aloittamaan rakennustyöt, jolloin myös rakennusteknisten töiden valvoja Jukka Löfgren astui remmiin. Valvojan tehtäviä hankkeessa ovat olleet muun muassa:

 • suunnitelmien tarkistus ennen urakkalaskentaa
 • valvontasuunnitelman laatiminen ennen rakentamisen aloitusta
 • urakoitsijan alue-, turvallisuus-, laatu- ym. edellytettyjen suunnitelmien tarkistus
 • työmaakierrokset säännöllisesti ja niiden pohjalta viikkoraportit työmaan edistymisestä ja mahdollisista erityishuomiota vaativista asioista
 • työmaakokouksiin osallistuminen ja pöytäkirjan pito
 • lisä- ja muutostyötarjousten tarkistus
 • maksuerien tarkastus ja hyväksyminen
 • urakoitsijapalavereihin osallistuminen
 • tarkastusasiakirjojen laatiminen ja ylläpito yhdessä urakoitsijan kanssa
 • tarvittava viranomaisyhteistyö
 • vastaan- ja käyttöönoton tehtävät (toimintakokeet, puhtaustarkistukset, vastaanottokatselmukset, virhe- ja puutelistat, jälkitarkastukset)
 • yleisesti urakoiden suunnitelmien ja aikataulun mukaisen toteutuksen valvonta

- Valvojan asenteen tulee olla tiukka ja vaativa. Erityisesti työmaan alkuvaiheessa on oltava rohkea ja puututtava erityisen tarkasti kaikkiin laiminlyönteihin. Samalla on pystyttävä olemaan yhteistyökykyinen ja saada urakoitsijat motivoitua tekemään mahdollisimman hyvää laatua ja lopputulosta, kuvaa Tuomi hyvän valvojan ominaisuuksia.

Avotilojen akustiikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota.
Kuva: Sarianna Rimpeläinen/Pilgrim Oy

Ensimmäiset yleläiset pääsevät muuttamaan uusiin tiloihinsa maaliskuussa.

- Tiloihin muuttajat ovat käyneet tutustumassa tiloihin ja ainakin ensimmäiset kommentit ovat olleet positiivisia. Tilojen valoisuutta ja avaruutta on kiitelty. Odotamme mielenkiinnolla palautetta, kun tilat saadaan toden teolla käyttöön, Tuomi kertoo.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ VAALII VANHOJA RAKENNUKSIA


Anni Matinheikki, projektipäällikkö
Ahma insinöörit Oy

Syksyllä 2018 projektipäällikkönä aloittanut Anni on nauttinut korjausrakennusprojektien monipuolisuudesta. Vanhojen rakennusten kauneuden palauttaminen on palkitsevaa, samoin kuin kiperien tilanteiden ratkominen.

 

Miten päädyit alalle?

Opiskelin Aalto-yliopistolla ensin materiaalitekniikkaa, sitten siirryin rakennuspuolelle. Rakennuspuoli tuntui omalta, koska siinä yhdistyvät teoria, konkretia, markkinatalous ja tuotantotalous. Tasapainottavana tekijänä näille ”koville arvoille” toimivat korjauskohteet, etenkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Korjausrakentamisella jo olemassaolevien rakennusten elinkaarta pidennetään ja näin edistetään kestävää kehitystä. Lisäksi vanhoissa rakennuksissa on kulttuurillista kerrostumaa ja tarinoita vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi vanhentuneelta tuntunut tilajako tai materiaalivalinnat kertovat aina jotain rakennusaikakauden toimintatavoista ja kulttuurista. Kulttuurihistoriallisissa rakennuksissa puolestaan tähän yhdistyvät kauneus ja usein yksinkertainen, luonnollinen rakentaminen.

 

Valmistumiseni osui keskelle lamaa, mutta töitä kyllä löytyi heti. Nykyisille opiskelijoille vinkiksi: ala on suhdanneherkkä. Ahmalla hyvänä puolena ovat asiakkaat, joiden toimintaa matalasuhdanne ei vaikeuta, jopa päinvastoin: urakkatarjouksia saa helpommin, kun kaikki eivät ole rakentamassa samaan aikaan.

 

Mitä tavallinen työviikkosi pitää sisällään?

Yleensä yksi tai kaksi päivää viikossa on sellaisia, että sovittuja tapaamisia ei ole. Silloin menen monesti Aalto-yliopiston kirjastoon tekemään keskittymistä vaativia hommia. Usein käy kyllä niin, ettei päivä mene ihan niin kuin aamulla kuvittelee, vaan työmailla ja suunnittelukohteissa voi tulla yllättäviä tilanteita vastaan, ja niitä sitten puhelimessa ja sähköpostitse selvitellään. Tavallisen viikon aikana on yleensä muutamia tapaamisia, esimerkiksi työmaa- ja suunnittelukokouksia, jotka voivat olla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Usein asiakkailta voi tulla aika nopeitakin pyyntöjä; toivotaan vaikka jonkin pienen työn hoitamista seuraavalla viikolla. Silloin pyrin järjestämään aikatauluni niin, että kaikki hommat saadaan hoidettua. Työssäni hienoa on se, että se joustavaa ja voin itse vaikuttaa paljon aikatauluihini ja siihen, miten projektit vedän. Vaihtelua on paljon!

KASVU SÄILYY AHMAN TAVOITTEISSA


Saara Kippo, toimitusjohtaja, 
Ahma insinöörit

Vuosi sitten Saara Kipolla oli edessään iso muutos: Ahma insinööreillä jo vuosia projektipäällikkönä työskennellyt Saara nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi, ja yhtäkkiä työhön tuli rutkasti uutta opittavaa. Onneksi muutokset eivät pelota Saaraa, vaan päinvastoin – hän otti määrätietoiseksi tavoitteekseen yrityksen kestävän ja laadukkaan kasvun. Vuoteen on mahtunut mielenkiintoisia hankkeita ja uusia työkavereita. Osaavia tekijöitä tarvitaan porukkaan lisääkin.

Miten alan yleinen tilanne on heijastunut Ahman toimintaan?

Asuntorakentamisen vilkkaus näkyi myös Ahman toiminnassa ja hankkeissa. Uusia työntekijöitä haettiin etenkin rakennuttamiseen ja rakennustöiden valvontaan. Kilpailu osaajista oli ja on edelleen todella kovaa. Hankalasta rekrytointitilanteesta huolimatta saimme talorakennuksen tiimiimme rakennuttajainsinööri Janin ja projektipäällikkö Annin.Sisäilmaongelmat, niiden korjaus ja ennaltaehkäisy rakentamisessa, puhuttivat edelleen vuonna 2018. Ahmalla on vahva osaaminen koulujen, päiväkotien ja toimitilojen sisäilmakorjaushankkeissa. Lisäksi olemme jo useamman vuoden ajan rakennuttaneet ja valvoneet koulujen ja päiväkotien väistötilojen toteutusta. Kosteudenhallintaan kiinnitettiin työmailla ja suunnittelussa erityistä huomioita. Tähän liittyen myös Ahman henkilöstö päivittää osaamistaan.

Suuri osa Ahman tilauskannasta koostuu julkisen sektorin, kaupunkien ja kuntien, toimeksiannoista. Asuntotuotanto sitoi urakoitsijat ja etenkin pienempiin mutta vaativiin kohteisiin oli hankala saada urakkatarjouksia. Projektityössä töiden resursointi on jo lähtökohtaisesti haastavaa ja hankkeiden siirtyminen vaikeuttaa sitä entisestään. Toimenkuvamme hankesuunnittelusta rakentamiseen ja käyttöönottoon tasasi kuitenkin tilannetta, koska asuntorakentamisen vaikutukset kohdistuivat lähinnä rakennusvaiheessa oleviin projekteihin.

Näistä haasteista huolimatta saatoimme loppuun ja aloitimme useita kiinnostavia, katukuvassa näkyviä, mediassa pyöritettyjä ja ihmisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavia hankkeita.

Miten ensimmäinen vuosi toimitusjohtajana on sujunut?

Toimitusjohtajan työstä minulla ei ollut etukäteen selkeitä ennakko-odotuksia, mutta tehtävä on vuoden mittaan onnistunut tarjoamaan toivottuja ja mielekkäitä haasteita. Esimerkiksi tarjousten laskeminen ja tarjouskilpailujen tulosten saaminen on saanut erilaisen ulottuvuuden uuden vastuun myötä. On tosi hyvä fiilis kun voittaa tiukasti tasaisen kisan!

Asiantuntijaorganisaatiossa ihmisten johtamisen sijaan toimitusjohtajan tehtävä on ennemminkin varmistaa, että kaikilla on sopiva määrä mielekkäitä projekteja ja edellytykset niiden onnistuneeseen toteutukseen. Tähän rooliin olen päässyt luontevan tuntuisesti ja kokenut, että työkaverit, joista useimmat ovat tuttuja jo vuosian ajalta, suhtautuivat muutokseen ilman kummempia sopeutumisvaikeuksia. Vuoden aikana olemme yhdessä työskennelleet oman toimintamme kehittämisen parissa.

Pidän tärkeänä, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihimme, koska silloin tekeminen koetaan mielekkäämmäksi.

Hallinnollisten tehtävien lisäksi työskentelen edelleen myös rakennuttajakonsulttina. Projektipäällikön tehtävistä nautin nyt eri tavalla, kun ne tarjoavat eräänlaisen paluun mukavuusalueelle.

Mitä odotat tältä vuodelta ja jatkossa yleensäkin?

Kiinnostavia tarjouspyyntöjä on tullut jo tammikuun aikana iso pinkka ja tästä päätellen on rekrytointi yksi pääteemoista tänä vuonna. Vuoden päästä tähän aikaan olemme toivottavasti yhä useamman ammattilaisen voimin mielenkiintoisia ja haastavia hankkeita toteuttamassa.

AHMA OPPII JA OPETTAA

Ahman projektipäällikkö Anni Kärki piti case-harjoituksen Aalto-yliopiston kurssilla TU-E2120 Project business, teemasta Buying projects and sub-projects.
Harjoituksen tarkoitus oli löytää sopivin urakkamuoto annettujen lähtötietojen perusteella. 

Luennolle esimerkki löytyi tosielämästä, Malmin kirkkoherranviraston korjaushankkeesta, jonka Ahma rakennuttaa ja valvoo Helsingin seurakuntayhtymälle. 
”Harjoituksen vetäminen oli tosi antoisaa ja opiskelijat olivat hyvin perillä asioista! Enemmistö päätyi ratkaisussaan ehdottamaan  samantyyppistä urakkamuotoa, kuin mitä ollaankin käyttämässä” Anni kertoo. Opiskelijat kertoivat kokeneensa tämän todellisen elämän projektin esittelyn antoisana.