Ahma insinöörit – osaavien rakennuttajakonsulttien talo


Ahma insinöörit sai alkunsa lokakuussa 2002, kun Antti Kuivalainen, Erkki Hannus ja Ari Näätänen halusivat yhdistää kokemuksensa rakennuttamisesta ja ryhtyä tarjoamaan asiantuntijaosaamista suuriin rakennushankkeisiin. Vuosituhannen alussa useimmat kilpailijat tunnettiin pelkkinä kirjainlyhenteinä, mutta Ahmojen perustajat halusivat jotakin muuta. Idea nimestä syntyi Kuivalaisen Kittilän-mökillä kunnan ahma-aiheisen vaakunan innoittamana.

Ahmojen kaikkien aikojen ensimmäinen asiakas oli Fortum, jolle tehtiin erilaisia selvityksiä ja jolle on sen jälkeenkin tehty useita projekteja. Alkuvuosiin mahtui monia suuria infra- ja teollisuushankkeita, kuten kaivoksia, tuulivoimaloita ja Kehärata. Ahma on elänyt asiakkaidensa mukana ja siirtänyt samalla painopistettään korjaus- ja talonrakentamiseen, joista kiinnostavia esimerkkejä ovat muun muassa Töölön raitionvaunuhallin julkisivuremontti, Ylen toimitilamuutokset, Helsingin Hämeentien muutos, uudet vuokra-asuntokohteet SATOlle ja Ruskeasuon uusi raitiovaunuvarikko.

Infrasta talonrakennukseen


Ahma insinöörien toimitusjohtajana vuodesta 2018 toiminut Saara Kippo on itse hyvä esimerkki Ahmojen kulttuurista: taloon kesätyöntekijäksi vuonna 2004 tullut Saara on viihtynyt talossa hyvin tähän päivään asti, parin vuoden Norjassa vietettyä virkavapaata lukuun ottamatta. 

Kun organisaatiorakenne on matala ja yritys ketterä, voi talon sisällä edetä pitkällekin. Työntekijöiden kouluttaminen, pätevöittäminen ja muusta ajanmukaisesta osaamisesta huolehtiminen on Ahmoille tärkeää. Samoin jokaisen ahmalaisen kohtaaminen yksilönä: jokaiselle pyritään luomaan sellaiset työskentelyolosuhteet, jotka kullekin sopivat. 

Jatkossa Ahma insinöörit haluaa kehittää omaa osaamistaan niin, että palveluilla voi omalta osaltaan tukea esimerkiksi kaupunkien hiilineutraalius- ja ympäristötavoitteita. Hiljattain työn alla ollut pilottipurkuhanke oli kiinnostava esimerkki uuden ajan projekteista, joissa Ahmat on mielellään mukana edistämässä muun muassa purkumateriaalien saamista hyötykäyttöön. Ruskeasuon raitiovaunuvarikolle ja Helsingin kaupungin kouluhankkeisiin haetaan ympäristösertifioinnit. Lisäksi tavoitteena on pitää Ahma insinöörit tulevaisuudessakin paikkana, johon tulevat rakennuttamisen huippuosaajat voivat tulla oppimaan alaa työn kautta, ja jossa niin isot kuin pienetkin hankkeet hoidetaan laadukkaasti ja ammattitaitoisesti.

Vuosi 2022 on Ahma insinöörien 20-vuotisjuhlavuosi.

Aikajana ja poimintoja projekteistamme: