PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ VAALII VANHOJA RAKENNUKSIA


Anni Matinheikki, projektipäällikkö
Ahma insinöörit Oy

Syksyllä 2018 projektipäällikkönä aloittanut Anni on nauttinut korjausrakennusprojektien monipuolisuudesta. Vanhojen rakennusten kauneuden palauttaminen on palkitsevaa, samoin kuin kiperien tilanteiden ratkominen.

 

Miten päädyit alalle?

Opiskelin Aalto-yliopistolla ensin materiaalitekniikkaa, sitten siirryin rakennuspuolelle. Rakennuspuoli tuntui omalta, koska siinä yhdistyvät teoria, konkretia, markkinatalous ja tuotantotalous. Tasapainottavana tekijänä näille ”koville arvoille” toimivat korjauskohteet, etenkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Korjausrakentamisella jo olemassaolevien rakennusten elinkaarta pidennetään ja näin edistetään kestävää kehitystä. Lisäksi vanhoissa rakennuksissa on kulttuurillista kerrostumaa ja tarinoita vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi vanhentuneelta tuntunut tilajako tai materiaalivalinnat kertovat aina jotain rakennusaikakauden toimintatavoista ja kulttuurista. Kulttuurihistoriallisissa rakennuksissa puolestaan tähän yhdistyvät kauneus ja usein yksinkertainen, luonnollinen rakentaminen.

 

Valmistumiseni osui keskelle lamaa, mutta töitä kyllä löytyi heti. Nykyisille opiskelijoille vinkiksi: ala on suhdanneherkkä. Ahmalla hyvänä puolena ovat asiakkaat, joiden toimintaa matalasuhdanne ei vaikeuta, jopa päinvastoin: urakkatarjouksia saa helpommin, kun kaikki eivät ole rakentamassa samaan aikaan.

 

Mitä tavallinen työviikkosi pitää sisällään?

Yleensä yksi tai kaksi päivää viikossa on sellaisia, että sovittuja tapaamisia ei ole. Silloin menen monesti Aalto-yliopiston kirjastoon tekemään keskittymistä vaativia hommia. Usein käy kyllä niin, ettei päivä mene ihan niin kuin aamulla kuvittelee, vaan työmailla ja suunnittelukohteissa voi tulla yllättäviä tilanteita vastaan, ja niitä sitten puhelimessa ja sähköpostitse selvitellään. Tavallisen viikon aikana on yleensä muutamia tapaamisia, esimerkiksi työmaa- ja suunnittelukokouksia, jotka voivat olla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Usein asiakkailta voi tulla aika nopeitakin pyyntöjä; toivotaan vaikka jonkin pienen työn hoitamista seuraavalla viikolla. Silloin pyrin järjestämään aikatauluni niin, että kaikki hommat saadaan hoidettua. Työssäni hienoa on se, että se joustavaa ja voin itse vaikuttaa paljon aikatauluihini ja siihen, miten projektit vedän. Vaihtelua on paljon!

KASVU SÄILYY AHMAN TAVOITTEISSA


Saara Kippo, toimitusjohtaja, 
Ahma insinöörit

Vuosi sitten Saara Kipolla oli edessään iso muutos: Ahma insinööreillä jo vuosia projektipäällikkönä työskennellyt Saara nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi, ja yhtäkkiä työhön tuli rutkasti uutta opittavaa. Onneksi muutokset eivät pelota Saaraa, vaan päinvastoin – hän otti määrätietoiseksi tavoitteekseen yrityksen kestävän ja laadukkaan kasvun. Vuoteen on mahtunut mielenkiintoisia hankkeita ja uusia työkavereita. Osaavia tekijöitä tarvitaan porukkaan lisääkin.

Miten alan yleinen tilanne on heijastunut Ahman toimintaan?

Asuntorakentamisen vilkkaus näkyi myös Ahman toiminnassa ja hankkeissa. Uusia työntekijöitä haettiin etenkin rakennuttamiseen ja rakennustöiden valvontaan. Kilpailu osaajista oli ja on edelleen todella kovaa. Hankalasta rekrytointitilanteesta huolimatta saimme talorakennuksen tiimiimme rakennuttajainsinööri Janin ja projektipäällikkö Annin.

Sisäilmaongelmat, niiden korjaus ja ennaltaehkäisy rakentamisessa, puhuttivat edelleen vuonna 2018. Ahmalla on vahva osaaminen koulujen, päiväkotien ja toimitilojen sisäilmakorjaushankkeissa. Lisäksi olemme jo useamman vuoden ajan rakennuttaneet ja valvoneet koulujen ja päiväkotien väistötilojen toteutusta. Kosteudenhallintaan kiinnitettiin työmailla ja suunnittelussa erityistä huomioita. Tähän liittyen myös Ahman henkilöstö päivittää osaamistaan.

Suuri osa Ahman tilauskannasta koostuu julkisen sektorin, kaupunkien ja kuntien, toimeksiannoista. Asuntotuotanto sitoi urakoitsijat ja etenkin pienempiin mutta vaativiin kohteisiin oli hankala saada urakkatarjouksia. Projektityössä töiden resursointi on jo lähtökohtaisesti haastavaa ja hankkeiden siirtyminen vaikeuttaa sitä entisestään. Toimenkuvamme hankesuunnittelusta rakentamiseen ja käyttöönottoon tasasi kuitenkin tilannetta, koska asuntorakentamisen vaikutukset kohdistuivat lähinnä rakennusvaiheessa oleviin projekteihin.

Näistä haasteista huolimatta saatoimme loppuun ja aloitimme useita kiinnostavia, katukuvassa näkyviä, mediassa pyöritettyjä ja ihmisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavia hankkeita.

Miten ensimmäinen vuosi toimitusjohtajana on sujunut?

Toimitusjohtajan työstä minulla ei ollut etukäteen selkeitä ennakko-odotuksia, mutta tehtävä on vuoden mittaan onnistunut tarjoamaan toivottuja ja mielekkäitä haasteita. Esimerkiksi tarjousten laskeminen ja tarjouskilpailujen tulosten saaminen on saanut erilaisen ulottuvuuden uuden vastuun myötä. On tosi hyvä fiilis kun voittaa tiukasti tasaisen kisan!

Asiantuntijaorganisaatiossa ihmisten johtamisen sijaan toimitusjohtajan tehtävä on ennemminkin varmistaa, että kaikilla on sopiva määrä mielekkäitä projekteja ja edellytykset niiden onnistuneeseen toteutukseen. Tähän rooliin olen päässyt luontevan tuntuisesti ja kokenut, että työkaverit, joista useimmat ovat tuttuja jo vuosian ajalta, suhtautuivat muutokseen ilman kummempia sopeutumisvaikeuksia. Vuoden aikana olemme yhdessä työskennelleet oman toimintamme kehittämisen parissa.

Pidän tärkeänä, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihimme, koska silloin tekeminen koetaan mielekkäämmäksi.

Hallinnollisten tehtävien lisäksi työskentelen edelleen myös rakennuttajakonsulttina. Projektipäällikön tehtävistä nautin nyt eri tavalla, kun ne tarjoavat eräänlaisen paluun mukavuusalueelle.

Mitä odotat tältä vuodelta ja jatkossa yleensäkin?

Kiinnostavia tarjouspyyntöjä on tullut jo tammikuun aikana iso pinkka ja tästä päätellen on rekrytointi yksi pääteemoista tänä vuonna. Vuoden päästä tähän aikaan olemme toivottavasti yhä useamman ammattilaisen voimin mielenkiintoisia ja haastavia hankkeita toteuttamassa.