Infra- och områdesbyggande - referenser

Ahma insinöörit Oy:s viktigaste referenser inom infra- och områdesbyggande är bl.a. följande:

Trafikverket, Ringbanan, byggherrekonsult

Helsingfors hamn, Nordsjö hamn, projektledning

Helsingfors stad, styrning av bygglogistiken på Busholmen och i Fiskehamnen

Vanda stad, koordinering av byggandet i Dickursby

Nylands NTM-central och dess föregångare Nylands vägdistrikt: flera objekt

Kevitsa Mining Oy, vägförbindelse till Kevitsa gruvområde

KONTAKTUPPGIFTER

Kim Lindholm
verkställande direktör
+358 40 779 4012

Ari Näätänen
direktör
+358 40 779 6892


Infra- och områdesbyggnande