Infra- och områdesbyggnande

#

Ahma insinöörit Oy erbjuder heltäckande projektlednings- och byggherretjänster för byggnadsverksamhet. Vi har genomfört krävande infraprojekt i olika former för både offentliga och privata kunder. Vår erfarenhet omfattar många olika typer av projekt inom infrabyggande såsom trafik-, hamn- och gruvprojekt.

Vår service inom infrabyggande omfattar hela projektet från det att projektplaneringen startar tills objektet tas i bruk samt garantitiden. Vår personals kompetens garanterar kunnandet och bästa möjliga kvalitet bland annat när det gäller att styra kostnaderna, göra upp tidsplaner, upphandlingsförfarande, byggande och när objektet tas i bruk. Vårt kunnande i fråga om upphandling vid investeringsprojekt hjälper våra kunder att välja den form av förverkligande som totalt sett blir förmånligast för projektet.

Beträffande områdesbyggande har vi specialiserat oss på att kunna hålla logistiken under byggtiden under kontroll. Logistiken vid områdesbyggande kan indelas i två huvudgrupper: trafikregleringar och hantering av områdesanvändningen. Målet för styrningen och övervakningen av de här delområdena är att de ska stöda byggandet av området i rätt ordningsföljd, smidigt, säkert och vid rätt tid. Vår mångåriga erfarenhet av att planera, styra och övervaka logistiken på platserna där områdesbyggande pågår under byggtiden har skapat en gedigen kompetens på området.

KONTAKTUPPGIFTER

Kim Lindholm
verkställande direktör
+358 40 779 4012

Ari Näätänen
direktör
+358 40 779 6892


Referenser