Husbyggnad och renoveringar – referenser

Ahma insinöörit Oy:s referenser inom husbyggnad och renoveringar är bl.a. följande:

Via ramavtal har vi haft uppdrag inom husbyggnad och renoveringar för bl.a. följande kunder:

Helsingfors stad, Fastighetsverket, lokalcentralen

Helsingfors stad, Byggnadskontoret, HSB-byggherre

Vanda stad

Esbo stad

Senatsfastigheter

Tammerfors stad, affärsverket Lokalcentralen

Oy Yleisradio Rundradion Ab

Husbyggnad, nybyggen:

Nordea Livförsäkring Finland Ab, KOy Jätkäsaaren Pacific

Finnsteve Oy Ab, hamnterminalen i Nordsjö

Norilsk Nickel Harjavalta Oy, kontors- och laboratoriebyggnad i Harjavalta

Metso Power Oy, kunskapscentrum för produktionen, Tammerfors

Ikano Retail Management Ab, Ikano Shoppingcentrum, Vanda

Taitokaari Oy, flera objekt

Suomen Vuokrakodit Oy, flera objekt, bl.a. Europas största höghus i trä, Vanda

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, flera objekt i Tammerforsregionen

Lahden hallit Oy, projektet Storhall–Mässhall–Mellanhall

Valio Ab

Andra objekt:

Pirkanmaan osuuskauppa, konditionsundersökningar

Miljöministeriet och Lahtis stad, administrering av helheten i stadens renoveringsprojekt för att åtgärda inomhusluften – modellering och testning av förfarandet

KONTAKTUPPGIFTER

Kim Lindholm
verkställande direktör
+358 40 779 0412


Husbyggnad och renoveringar