Husbyggnad och renoveringar

#

Ahma insinöörit Oy är inriktat på att vara byggherre och att övervaka krävande reparations- och nybyggnadsprojekt inom husbyggnad. Våra experter har omfattande erfarenhet av arbete inom byggnadsteknik och husteknik samt arbetarskydd. Dessutom har vi brett och gediget kunnande när det gäller problem med inomhusluften, energieffektivitet och byggnadsfysik. Vi håller bland annat på att utveckla skräddarsydda tillvägagångssätt och anvisningar för kommuner när det gäller platser där det finns problem med inomhusluften. Våra modeller och anvisningar omfattar hela projektkedjan.

I början av projektet har man störst möjlighet att påverka genom att överväga olika planeringslösningar för att projektet ska lyckas och slutresultaten av bygget ska bli av god kvalitet. I varje steg av projektet måste man dessutom hitta synvinklar som bidrar till att projektet lyckas och förbättrar kvaliteten på bygget. De här synvinklarna för vi fram i vår dagliga verksamhet.

Som vår samarbetspartner får kunden service på nära håll. Vi betjänar gärna både offentliga och privata kunder och vi genomför både stora och små projekt. Oberoende av projektets storlek genomför vi det alltid kostnadseffektivt baserat på samma pålitlighet och mångsidiga sakkunnighet.

Vi är en oberoende, privatägd konsultbyrå inom byggherretjänster och vi känner lokala planerare, byggnadsentreprenörer och leverantörer och hjälper kunden att välja den lämpligaste av dem.

KONTAKTUPPGIFTER

Kim Lindholm
verkställande direktör
+358 40 779 0412


Referenser