Gruvor, industri och energi – referenser

Ahma insinöörit Oy:s referenser inom gruv-, industri- och energibranschen är bl.a. följande:

Gruvor:

Nordic Mines Ab, Brahestad, Laivakangas guldgruva

Lappland Goldminers Oy, Pahtavaara gruva

Kevitsa Mining Oy

Kylylahti Copper Oy

Agnico Eagle Finland Oy, Suurikuusikko, Kittilä

Endomines Oy, Pampalo gruva

Northland Resources Ab, Pajalagruvan

Industri:

Stora Enso Oyj, rivning av Kemijärvi cellulosafabrik

Arktos Group Oy, limträfabrik, skogsterminal, verkstad, Kemijärvi

Outokumpu Chrome Oy, utbyggnadsprojekt vid ferrokromfabriken, Torneå

Keitele Group Oy/Lappi Timber Oy, sågverk och limträbalksfabrik, Kemijärvi

Energi:

Industrins Kraft Abp, OL3 kärnkraftverksprojekt

Fortum Oyj, Sirkka värmekraftverk

Agnico-Eagle Finland Oy, Suurikuusikko värmekraftverk

Biokymppi Oy, biogasanläggning

Inergia Lämpö Oy, fjärrvärmeverk

Kemijärven Kaukolämpö Oy, fjärrvärmeverk

Wpd Finland Oy, säkerhetskoordinator för Mäkikangas och Jokela vindkraftsparker, Pyhäjoki

Fingrid Oyj, uppdrag i anslutning till elstationer, ställverk samt elnät

Koillis-Lapin Sähkö Oy, uppdrag i anslutning till byggande av elöverföringsledningar

Flera olika kunder, ledning av eldriften

KONTAKTUPPGIFTER

Kim Lindholm
verkställande direktör
+358 40 779 4012

Vesa Matikainen
bransch direktör
+358 40 516 3947


Gruvor, industri och energi