Gruvor, industri och energi

#

Ahma insinöörit Oy erbjuder heltäckande projekt- och byggherrekonsultering för industrin i krävande projekt. Genom vår erfarna personal kan vi sköta byggherreuppgifterna för både mindre ändringsprojekt och hela produktionsanläggningar.

Vår projektkompetens omfattar industribyggnader och processdelar samt att förverkliga elöverföring och annan infrastruktur, och vi utgör ett stöd för projektägaren från projektplaneringen till drifttagningen och de uppgifter som krävs under garantitiden. Då verksamheten upphör sköter Ahma insinöörit de planenliga ändringarna av produktionsanläggningarnas användningsändamål eller rivningen av enheterna och låter bygga upp eftervården.

När det gäller att genomföra gruvprojekt är Ahma insinöörit Finlands mest erfarna byggherrekonsult. Utöver vår sakkunskap ger våra erfarenheter från guldgruvorna i Kittilä, Brahestad, Pampalo och Pahtavaara samt basmetallgruvorna i Kemi och Pajala en gedigen grund för att gruvprojekt ska kunna genomföras med lyckat resultat och att projekttidtabellerna ska hålla.

Inom energiindustrin omfattar vår personals sakkännedom övervaknings- och byggherreuppgifter för både energiproduktion och ‑överföring. Vi har erfarenhet av uppgifter som byggherre- och projektkonsult från att förverkliga produktionsenheter för bl.a. kärnkraft, bioenergi och vindkraft.

Arbetarskydd vid industribyggande är ett av Ahmas centrala kompetensområden. Som stöd för koordineringen av arbetarskyddet är Ahma insinöörits egna instruktioner för arbetarskyddet certifierade enligt standarden OHSAS 18001. Vi har svarat för exempelvis lednings- och expertuppgifter inom arbetarskyddet vid kärnkraftsprojektet Olkiluoto 3.

KONTAKTUPPGIFTER

Kim Lindholm
verkställande direktör
+358 40 779 4012

Vesa Matikainen
bransch direktör
+358 40 516 3947


Referenser