Ahma insinöörit

Ahma insinöörit Oy är en internationellt inriktad byggherre- och projektledningsbyrå inriktad på att leda krävande projekt. Vår heltäckande service omfattar projektets hela livscykel från projektplanering till garantitidens uppgifter. Hög kvalitet, gedigen kunskap, absolut tillförlitlighet samt kundinriktad verksamhet är grundstenar för Ahmas verksamhet.

För oss är varje projekt, stort eller litet, unikt med sina egna särdrag. Beroende på projektets behov väljer man att genomföra projektet på det sätt som passar kunden bäst. Ahmas kompetens garanterar kunnandet och bästa möjliga kvalitet när det gäller kostnadsstyrning, tidsplaner, upphandlingsförfarande, byggande och när objektet tas i drift, alltid kostnadseffektivt.

Ahma insinöörits kompetens omfattar krävande husbyggnad- och infrastrukturprojekt samt byggherreuppgifter då kraftverk och industriproduktionsanläggningar ska byggas, från planeringen ända tills de genomförs och tas i drift. Vårt verksamhetssystem är certifierat i fråga om både kvalitet, miljö och arbetarskydd (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

Ahma Optima

Ahma Optima erbjuder produktionsekonomiska experttjänster. Kunder finns bland företag med produktions- och serviceaffärsverksamhet baserad på tillämpning av teknologi och gedigen know-how samt affärsverk och enheter inom offentlig förvaltning.

Produktionsekonomiska experttjänster omfattar företagsplanering, strategi för affärsverksamhet, operativ ledning och resursförvaltning.

Uppdragen är baserade på samarbete. Ahma Optima genomför projekten tillsammans med uppdragsgivaren samt Ahma Groups olika enheter och utvalda samarbetspartner.