Tuotantotalous - katselmukset

MATERIAALIKATSELMUS

Materiaalikatselmus on systemaattinen tapa etsiä tehostamiskohteita. Materiaalikatselmuksessa tarkastellaan tuotantoprosessin menettelyjä ja vaiheita, joissa materiaalitehokkuutta voidaan parantaa. Materiaalikatselmuksen tärkeä välitulos on visuaalinen malli yrityksen materiaalivirroista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Materiaalivirrat kuvataan havainnollisilla Sankey-diagrammeina. Materiaalikatselmuksen tuloksena saadaan tyypillisesti 20–50 parannusehdotusta. Ehdotukset arvioidaan tilaajan kanssa. Merkittävä osa potentiaalisista parannustoimista päätetään usein käynnistää välittömästi.

Materiaalikatselmus soveltuu käytännössä kaikille toimialoille, joissa materiaaleja tuotetaan, jalostetaan, kokoonpannaan, kulutetaan tai jaellaan.

Materiaalikatselmusta voidaan soveltaa esimerkiksi

  • Nykyprosessien kannattavuuden parantamiseen
  • Suunnitteilla olevien prosessien kilpailukyvyn arviointiin
  • Tuotantoprosessin kuvaamisessa Sankey-diagrammeina
  • Hankintatoimessa
  • Vuorovaikutukseen henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa
  • Johtamistyökaluna
  • Tuotannon visuaalisessa mallinnuksessa Sankey-diagrammeina
  • Teollisissa symbiooseissa

tuotantotalous


ENERGIAKATSELMUS

Energiakatselmus on työkalu päätöksenteon avuksi. Energiakatselmuksessa analysoidaan kokonaisenergian käyttö ja selvitetään energiansäästöpotentiaali. Energiakatselmuksesta laaditaan selkeä raportti, jossa esitetään potentiaaliset säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen. Samoin energiakatselmuksessa esitetään investointikustannukset ja investointien takaisinmaksuaika. Energiakatselmuksella on myös selkeä markkinointiarvo.

tuotantotalous


TURVALLISUUSKATSELMUS JA RISKIENHALLINTA

Turvallisuuskatselmuksessa tunnistetaan yrityksen toiminnan jatkuvuutta uhkaavat merkittävät riskit. Turvallisuuskatselmuksen tavoitteena on löytää ratkaisut uhkien toteutumisen ehkäisemiseksi ja systemaattisten analyysien avulla pienentää mahdollisia vahinkoja. Turvallisuuskatselmusten lisäksi laadimme myös viranomaisasiakirjat, kuten peliasustussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset.

tuotantotalous

YHTEYSTIEDOT

Kimmo Laakso
partneri, TkT, KTT
040 708 7987

Esko Salo
partneri, tj, DI, TkL
040 861 2223


Tuotantotalous


Katselmukset:
Materiaalikatselmus
Energiakatselmus
Turvallisuuskatselmus

Materiaalikatselmusesite

materiaalikatselmus.fi


Caset:
Boliden Harjavalta
Huntsman Pigments